Comité van Aanbeveling

Het Chemisch Dispuut Leiden wordt gesteund door het Comité van Aanbeveling. In 2020 hebben de volgende personen zitting genomen in het Comité van Aanbeveling:


Prof. dr. E. Bouwman

Opleidingsdirecteur van de masteropleiding Chemistry van de Universiteit Leiden

Prof. dr. H.S. Overkleeft

Wetenschappelijk directeur van het Leiden Institute of Chemistry

Prof. dr. ir. W. van Saarloos

President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Prof. dr. C.C.A.M. Gielen

Voorzitter van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Dr. P.J. Hamersma

Opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Prof. dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen

Magnificus College van Bestuur TU Delft

Prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker

Rector Magnificus Universiteit Leiden

Prof.dr. E.F. van Dishoeck

Hoogleraar Moleculaire astrofysica