Almanak

Iedere vijf jaar brengt het CDL met haar lustrum een almanak uit. Dit boekwerk bevat de hoogtepunten van afgelopen vijf jaar en verhalen van andere verenigingen. De almanak zal op feestelijke wijze worden onthuld en uitgereikt. Deze uitreiking vindt plaats in de lustrumweken op maandag 17 mei. De negentiende lustrumalmanak draagt het thema: "Excited State - the only way is up"


De almanakcommissie bestaat uit de volgende personen:
Cesar van Nispen - voorzitter
Chantal Huisman - secretaris
Jasmijn van Arnhem - penningmeester
Maxime Brohet - commissaris inhoud
Lise van den Bos - commissaris opmaak
Pepijn Lammers - Q.Q.

@lustrumCDL