Carrière

Het Chemisch Dispuut Leiden (CDL) organiseert dit jaar weer een groot aantal carrière activiteiten in samenwerking met veel verschillende bedrijven. Voorbeelden van carrière gerichte activiteiten zijn excursies naar bedrijven, studiereizen, case studies, lezingen en carrière diners. Een overzicht hiervan is te vinden onder aankomende activiteiten. Een goede voorbereiding op je carrière is cruciaal voor het vinden van stages en een toekomstige baan. Wij helpen je graag met het oriënteren op een baan en in contact komen met verschillende bedrijven. Daarnaast organiseren wij door het jaar heen verschillende activiteiten waarbij je leert hoe jij jezelf zo goed mogelijk kan presenteren bij bedrijven.

Heb je vragen over carrière activiteiten, stages of vacatures? Neem dan contact op met de assessor externe betrekkingen:
Romy Kuperus, extern@chemischdispuutleiden.nl.

Voor bedrijven

Het Chemisch Dispuut Leiden (CDL) draagt zorg voor de carrière oriëntatie van haar leden zodat zij een duidelijk beeld kunnen vormen van de arbeidsmarkt en de vele mogelijkheden daarbinnen.  Voorbeelden van carrière gerichte activiteiten zijn excursies naar bedrijven, studiereizen, case studies, lezingen en carrière diners. Een groot deel van onze afgestudeerden gaat werken binnen de chemische sector. Om studenten alvast kennis te laten maken met deze sector, heeft het CDL samenwerkingen lopen met verschillende chemische bedrijven. Wij merken echter dat studenten ook geïnteresseerd zijn in banen buiten de chemische sector, daarom hebben wij ook samenwerkingen met bedrijven buiten deze sector. 

Wat de bachelor Molecular Science & Technology (MST) onderscheidt van andere technisch-scheikundige opleidingen en fundamenteel scheikundige opleidingen in Nederland, is de grote kennis van beide vakgebieden. Door de samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de TU Delft kunnen de MST-studenten profiteren van zowel scheikundige als technische educatie. Door de verschillende studies en disciplines en daardoor ook karakters zijn MST'ers goed ingespeeld op het omgaan met verschillende soorten mensen en denkwijzen. Onze studenten zijn door dit alles erg divers, breed opgeleid en flexibel. Naast MST is het CDL ook de studievereniging van de master Chemistry. Dit is de vervolgmaster aan de Universiteit Leiden. Binnen deze master zijn er vier hoofdrichtingen: research, education, business en communication. Deze grote verscheidenheid aan keuzes laat zien dat onze masterstudenten ook erg breed geïnteresseerd en nieuwsgierig zijn. Ook wordt deze master gevolgd door een groot aantal internationale studenten.

Wilt u als bedrijf meer weten over de mogelijke manieren om samen te werken? Neem dan contact op met de assessor externe betrekkingen:
Romy Kuperus, extern@chemischdispuutleiden.nl