Samenwerkingen

Hieronder vind je een overzicht van de bedrijven waar het Chemisch Dispuut Leiden een samenwerking mee heeft. Klik op de logo's voor meer informatie over de bedrijven.

Wil je meer weten over de mogelijkheden om samen te werken als bedrijf? Neem contact op met onze assessor externe betrekkingen:
Romy Kuperus, extern@chemischdispuutleiden.nl

Stichting Studiebegeleiding Leiden