Opleiding 

Bachelor Molecular Science and Technology

De bacheloropleiding MST is een 'joint' degree tussen de Universiteit Leiden en de TU Delft. De combinatie van chemie uit Leiden met de chemische technologie uit Delft resulteert in een zeer brede opleiding. De opleiding is zeer uniek, mede doordat je profiteert van een brede kennis vanuit twee verschillende specialiteiten, je al vanaf je eerste jaar meedoet met grensverleggend onderzoek, maar ook omdat je tijdens je opleiding een keuze kunt maken welke studierichting binnen de scheikunde jij het meest interessant vindt! 

Algemene informatie

Binnen de opleiding zijn er een aantal belangrijke personen die je moet kennen:

Persoon
Functie
Peter Hamersma
De opleidingsdirecteur van de bachelor MST. Als opleidingsdirecteur is Peter verantwoordelijk voor de organisatie, inhoud en kwaliteit van het onderwijs en voor het maken van beleidsplannen voor de toekomst van het onderwijs.
Maaike Swarte
De opleidingscoördinator van de bachelor MST. Maaike is verantwoordelijk voor een adequate organisatie van het onderwijsprogramma, een goede informatievoorziening aan studenten en draagt bij aan voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van aankomende studenten.
Nynke Penninga
Sietske Sibie

 06-24996806

Samen zijn Nynke en Sietske de studieadviseurs van MST. Als studieadviseurs zijn zij onder andere verantwoordelijk voor het correct voorlichten, adviseren en begeleiden van studenten inzake aanpak van de studie, studievoortgang en manier van studeren. Daarnaast zijn zij erg belangrijk in het bevorderen van een goede studievoortgang van studenten, uitgaande van het facultair onderwijsprogramma en het onderwijs- en examenreglement. Tot slot zullen zij de studenten ondersteunen in het maken gefundeerde keuzes binnen de opleiding. Als je een afspraak wilt maken bij de studieadviseur, kan je dat doen via deze website

Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de opleiding in zijn geheel. Bij de opleiding horen ook een paar belangrijke documenten en regelingen. Iedere student heeft belangrijke rechten wat betreft de examinering en ook in het kader van medezeggenschap. Het belangrijkste document waar je als student mee te maken hebt is de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Dit is een regeling waarin de programmering van de onderwijsactiviteiten, inclusief de examinering, is verantwoord en vastgelegd. In de examenregeling staat informatie die de examenkandidaat nodig heeft om de examens te kunnen afleggen, gebaseerd op het examenplan en -reglement. Daarnaast is er ook nog een Uitvoeringsregeling (UR), waarin onder meer het curriculum beschreven staat.


Meer algemene informatie over de opleiding, het programma maar ook de bijvoorbeeld de toelatingseisen kun je vinden op de website van de opleiding. Ook kun je kijken in de studiegids voor meer informatie over de vakken die gegeven worden tijdens MST.

Drie studierichtingen

In het eerste jaar van MST wordt er een breed scala aan vakken gegeven, waardoor je na dit jaar al een idee hebt waar jouw interesse ligt. Sinds het collegejaar 2017-2018 is er halverwege het tweede jaar een keuzemoment, waar je één van de drie studierichtingen binnen MST zult kiezen. De mogelijkheden zijn Synthesis, Materials en Technology, waardoor je je specialiseert binnen de Chemie. Doordat het keuzemoment in het tweede jaar is volg je dus 90 studiepunten aan gemeenschappelijke vakken, 60 studiepunten binnen de gekozen studierichting, en 30 studiepunten aan minorvakken.

Minor

Het eerste semester van het derde studiejaar is geheel vrijgeroosterd voor een minor. Een minor is een samenhangend vakkenpakket waarmee jij als student je kennis kan verbreden of specialiseren. Je kunt bijvoorbeeld een minor aan een andere faculteit volgen en hiermee je universitaire kennis verbreden. MST studenten zijn vrij om te kiezen uit alle minoren die worden aangeboden door de Universiteit Leiden en de TU Delft. Je kan echter ook kiezen voor een educatie minor, in de link onder dit stukje vind je meer informatie over deze minor. Tot slot is het zelfs mogelijk om een minor te volgen in het buitenland! Let er wel op dat je je hiervoor veel eerder aan moet melden dan voor de algemene minoren, namelijk voor 1 februari.

Universiteit Leiden
TU Delft

VWO studenten

Ben je een VWO'er en geïnteresseerd in de opleiding MST? Neem dan per mail of telefoon contact op met ons! Wij hebben meer informatie over voorlichting, open dagen en andere manieren om meer te weten te komen over de opleiding. Je kunt ook een kijkje nemen op het studiekeuzeplein van de Universiteit Leiden.


Master Chemistry

The master Chemistry is a broad program with a lot of possibilities. Chemistry is the central science enabling a healthy future in a sustainable society. Chemistry researchers in Leiden take a fundamental approach in finding tailored solutions for complex societal problems in human health and environmental issues. The Leiden Institute of Chemistry (LIC) is the basis for research and collaborations of the Leiden chemistry groups.
The MSc programme in Chemistry offers four different specialisations, each with a choice from two research areas: ‘Chemical Biology’ and ‘Energy & Sustainability’. These areas correspond to the new major research areas in the LIC.

General information

Within the master program, you might need to contact some people. You can find the contact information of some important persons below:

Person
Function
The program director of MSc Chemistry. She is responsible for the organisation, contents and quality of the program. She is also responsible for making the policy for the future of the program.
The study coordinator of MSc Chemistry. She is responsible for an adequate organisation of the program, a good transfer of information to students and also participates in the orientation for potential new students.
Hilde Zwaan
msc-studyadviser@lic.leidenuniv.nl
The study adviser of MSc Chemistry. She is an expert on all aspects of the study program, for example exam regulations, planning, academic issues, study delay etc. and will help you with full confidentiality.


These persons are responsible for the program, contact information of other important people within the organisation of the master Chemistry can be found here. Besides these people, there are a couple of important files which states the rights that you, as a student, have. The most important and relevant rights are those concerning examination and counselling, these are noted in the Course and Examination Regulations (OER). The exam regulations tells information that a candidate needs to make exams, based on the examplan and regulations. In addition to the OER, there is also the Rules and Regulations set by the boards of examiners of the Faculty of Science. You can find the files in Dutch and in English below.

English
Dutch

Rules and Regulations 
Regels en Richtlijnen


For more information about the master program you can go to the website of Chemistry or take a look at the study guide. Here you can find more information about the courses.

Bachelor Molecular Science and Technology Master Chemistry