Project Stichting Move

Geplaatst in Activiteiten, Algemeen, Carrière, Onderwijs op 21-10-2020

Beschrijving

English below

Dit project is alleen toegankelijk voor Nederlands sprekende studenten.
Vind jij het leuk om met kinderen te werken? Wil jij naast je studie een maatschappelijke bijdrage leveren, je projectvaardigheden ontwikkelen en je eigen stad beter leren kennen? Doe dan samen met het CDL mee aan één van de projecten van Stichting Move! Bij Stichting Move staat een inclusievere samenleving centraal. Door onderling begrip tussen groepen met verschillende sociale en culturele achtergronden vergroten we individuele kansen en verkleinen we de maatschappelijke kloof. In de projecten voor primair onderwijs van Stichting Move komen kinderen samen met studenten in actie voor hun omgeving.
Doe je mee, dan vorm jij met een paar andere studenten een commissie en begeleiden jullie een groep basisschoolkinderen bij het opzetten van een project. Natuurlijk ontvang je van Stichting Move een training om je hierop voor te bereiden. Met deze projecten kunnen we een positieve bijdrage leveren aan de kansengelijkheid van kinderen en jongeren. De kinderen kunnen vanuit hun eigen creativiteit en talenten een project opzetten en uitvoeren. Hierdoor laten wij ze ontdekken welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen. Voor meer informatie of om je op te geven, mail naar stichtingmove@chemischdispuutleiden.nl of kijk op www.stichtingmove.nl


Due to the fact that this project involves working with Dutch-speaking children, this project is only available for Dutch-speaking students.
Do you enjoy working with children? Would you like to make a social contribution, want to develop your project skills and get to know Leiden better? Join the CDL in one of the projects of the Stichting Move (the Move Foundation)! A more inclusive society is a central value within Stichting Move. Through mutual understanding between groups with different social and cultural backgrounds, we increase individual opportunities and narrow the social gap between societies. Primary school children and students do projects together to take action for their environment.
If you participate, you form a committee with a few other students, and you guide a group of primary school children setting up a project. Of course, you will receive training from Stichting Move to prepare for this. With these projects we can make a positive contribution to equal opportunities for children and young people. The children can set up and implement a project based on their own creativity and talents. In this way we let them discover what valuable position they can have in society. For more information or to register, send a mail to stichtingmove@chemischdispuutleiden.nl or take a look at www.stichtingmove.nl