Relocation boardroom

Geplaatst in Algemeen op 16-06-2022

Beschrijving

*English below*

In december 2021 is aangekondigd dat de Gorlaeus Schotel eerder gerenoveerd zou gaan worden dan verwacht. De renovatie start namelijk op 20 juni 2022. Dit heeft tot gevolg dat wij uit ons huidige hok moeten en ook niet meer gebruik kunnen maken van de Science Club. In september 2021 is de bouwfase 2a van de nieuwbouw gestart en in dit gebouw zal ons uiteindelijke hok komen en zullen we ook een Science Bar hebben. Het is nu geschat dat wij in september 2024 in dit hok kunnen, maar bouwen kan vaak uitlopen, dus deze datum staat niet vast. Dit betekent dat we tussen 20 juni 2022 en de oplevering van het nieuwe hok in de nieuwbouw een tijdelijk hok en een tijdelijke activiteiten- en borrelruimte hebben.

Het tijdelijke hok is gevestigd in de gang tussen het Huygens en het LMUY. Het adres van dit hok is Einsteinweg 55, 2333 CC. Hier zullen wij net zoals in de schotel naast LIFE en Aesculapius zitten. Hier zullen we uiteraard weer gratis koffie en thee hebben voor onze leden, dus kom zeker langs om een kijkje te nemen bij het nieuwe hok en een praatje te maken met ons.

Voor de tijdelijke bar en activiteitenruimte zullen we voor het grootste deel gebruik maken van de FooBar. Dit is de ‘Science Club’ van DLF, maar dan groter en deze is gevestigd in het Snellius gebouw. Het adres hiervan is Niels Bohrweg 1, 2333 CA. Hier zullen we in principe weer elke donderdag borrels hebben samen met de andere studieverenigingen. Ook zijn er plannen om vaker in de binnentuin van de nieuwbouw borrels te houden op de donderdag, als het weer dit toelaat. Verder kunnen we van deze bar en de twee aangrenzende lokalen gebruik maken voor andere activiteiten. Er wordt hard gepuzzeld hoe we dit gaan realiseren met zoveel studieverenigingen en daar moeten we met zijn allen in de loop van komend jaar onze draai in gaan vinden. Het kan dus voorkomen dat activiteiten vaker dan voorheen op andere locaties zullen plaatsvinden, zoals bijv. een zaaltje in de nieuwbouw. Verder kunnen we gebruik maken van de Science Lounge (bevindt zich aan het einde van de gang van het tijdelijke hok) voor lunches.

Vrijdag 17 juni gaat alles ingepakt worden en maandag 20 juni zal alles verhuisd worden naar het nieuwe hok. Met het 89ste bestuur doen we hard ons best om de verhuizing en alles wat daarbij komt kijken zo soepel mogelijk te laten verlopen. Mocht je vragen hebben over de verhuizing, spreek vooral iemand van het bestuur aan of stuur een mailtje naar bestuur@chemischdispuutleiden.nl.


English

In December 2021, we received a message stating that the Gorlaeus Lecture Hall Building will be renovated earlier than expected. The renovation starts on the 20th of June 2022. This means we have to move out of our current boardroom and we will not be able to make use of the Science Club. In September 2021, phase 2a of the new Gorlaeus Building started and our eventual boardrooms will be located here and we will also have a Science Bar. It is estimated that in September 2024 we will be able to move to that boardroom, but construction can easily take longer, so this date is not set in stone. This means that between the 20th of June 2022 and the finalisation of the boardroom in the new building, the CDL boardroom will temporarily be situated somewhere else and we will also have a temporary activity room and bar.

The temporary boardroom is located in the hallway between the Huygens and the LMUY. The address of this boardroom is Einsteinweg 55, 2333CC. Just like the boardroom in the Gorlaeus Lecture Hall Building, LIFE and Aesculapius will have their boardroom next to us. Of course we will still have free coffee and tea for our members, so come by to take a look in our new boardroom and to chat with us!

We will be using the FooBar mostly as temporary activity room and bar. This is the ‘Science Club’ of DLF, but bigger and located in the Snellius Building. The address is Niels Bohrweg 1, 2333 CA. We will be organising a drink there every Thursday just like always with all the study associations of our faculty. There are also plans to have drinks in the garden of the Gorlaeus Building more frequently, if the weather allows it. Furthermore, we can make use of the bar and the two adjacent rooms for other activities. It is quite a puzzle to make sure all associations can organise their activities, but we are busy with this and the upcoming year we will see where this takes us. It may happen that we will more often have activities in different locations such as a room in the Gorlaeus Building. We can also make use of the Science Lounge (located at the end of the hallway where our temporary boardroom will be) for lunch activities.

On Friday the 17th of June, we will pack up everything in our boardroom and on Monday the 20th of June everything will be moved to our new boardroom. The 89th board is doing their best to make the move and everything that comes with it, go as smoothly as possible. If you have any questions about our move, please talk to someone from the board or send an email to bestuur@chemischdispuutleiden.nl.