Geschiedenis

Het CDL is opgericht op 20 mei 1926. Het begon destijds als een clubje van 23 ouderejaars studenten die voor de gezelligheid bijeen kwamen. Tijdens deze bijeenkomsten had één van de leden een chemische lezing voorbereid om de rest van de aanwezigen bij te praten over een zelfgekozen onderwerp. Na enkele vergaderingen besloten ze onder de naam Physisch Chemisch Dispuut verder te gaan. Van het Physisch Chemisch Dispuut mochten enkel studenten lid worden die hun eerste doctoraal examen hadden gehaald. Halverwege de jaren '30 is er, onder toeziend oog van professor Ehrenfest, een dispuut opgericht speciaal voor eerstejaars studenten: Physichem. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog, waarin al het verenigingsleven vrijwel stil kwam te liggen, is de fusie van deze twee disputen tot stand gekomen. Samen gingen ze door onder de naam Chemisch Dispuut. Na de oorlog is er gedurende enkele jaren gezocht naar de vorm waarin het CDL verder zou gaan. Wat daar uit is gekomen is natuurlijk bekend. Het CDL begon weer te leven en heeft vele verhuizingen, onderwijsvernieuwingen, crises en andere uitdagingen doorstaan.

Oprichting Physisch Chemisch Dispuut 20 mei 1926 Algemeen

Op 20 mei 1926 werd het Physisch Chemisch Dispuut opgericht.


Oprichting eerste commissie 1 januari 1929 Commissies

De eerste vermelding van een commissie. Omdat het klaarblijkelijk niet zo gemakkelijk is om (enerverende) lezingen en voordrachten te geven voor een groep mensen wordt er een commissie ingesteld die als doel heeft “den sprekers raad te geven bij de keuze en indeling hunner voordrachten.”

Eerste excursie Ketjen & Co. 4 juni 1929 Excursie

In samenwerking met de Leidsche Chemische Kring werd een excursie naar Amsterdam georganiseerd. Hier werd onder andere Ketjen & Co. bezocht.

Excursie Leerdam 1 januari 1930 Excursie

De tweede excursie van het jonge dispuut, de eerste die zelf georganiseerd was, vond plaats in Leerdam om daar de beroemde glasfabrieken te bezoeken.

Physisch' verdwijnt 1932 Algemeen

In het jaarverslag van 1931-1932 staat te lezen: “In het afgelopen jaar hebben er in het dispuut verschillende veranderingen plaats gehad. Het begon het jaar onder een naam van ‘Physisch Chemisch Dispuut’, maar verloor in de loop der tijd het eerste predicaat.” Het wel of niet veranderen van de naam was, zoals ze in poker zeggen, een echte coinflip. Er waren in totaal 18 mensen op de desbetreffende vergadering aanwezig. Daar stemden 9 mensen voor de wijziging, 8 mensen tegen en 1 stem was blanco. De wijziging was voor de toenmalige voorzitter reden om af te treden. Dit laat wel zien dat het een spannende tijd was in het 5e jaar van onze vereniging.

Excursie dr. Bijvoet 5 juli 1932 Excursie

Het eerste onderzoeksinstituut wat door het CDL werd bezocht was het lab van dr. Bijvoet aan de UvA. Tevens werd het eerste culturele uitje hiermee gecombineerd, namelijk naar de Rembrandt-tentoonstelling.

Excursie Jamin 1934 Excursie

De roemruchte excursie naar Jamin in 1934 was de eerste van enkele snoepreisjes. Jamin zou het CDL nog enkele malen ontvangen.

Excursie Tieleman & Dros 27 juni 1935 Excursie

De eerste van een lange reeks excursies naar dit Leidse conservenbedrijf, tot haar faillissement in 1955.

Meerdaagse excursie 5 mei - 7 mei 1936 Excursie

Een bezoek aan Eindhoven (o.a. Philips) en Lutterade (DSM) onder supervisie van prof. Van Arkel. Hij leidde ook een cross-country wandeling waar velen nog lang over praatten.

Oprichting Physichem 30 mei 1936 - 5 februari 1940 Subdisputen

Omdat kandidaten (eerstejaars) niet lid mochten worden bij het (Physisch) Chemisch Dispuut werd in 1936 het kandidaatsdispuut Physischem opgericht. Begin 1940 fuseerden de twee tot het Chemisch Dispuut.

Fusie Chemisch Dispuut met Physichem 5 februari 1940 Algemeen

Het eerstejaarsdispuut Physichem en het Chemisch Dispuut (de term Physisch was al een tijdje verdwenen) fuseren om samen sterker door te kunnen gaan.

Excursie Gent en Brugge 1 maart 1949 Excursie

De eerste echte buitenlandse excursie vond plaats in 1949 en toog naar Gent. Ook Brugge werd met een bezoekje vereerd.

Excursie Kopenhagen 1 september 1950 Excursie

Kopenhagen was in 1950 een week lang de bestemming van de eerste Buitenlandreis zoals wij deze nog steeds kennen.

Subdispuut SN17 2 december 1958 - 1 januari 1986 Subdisputen

In '58 besloot het CDL-bestuur dat er een aantal subdisputen opgericht dienden te worden. Ouderejaars werden aangewezen als 'mentor' en moesten met een tiental leden een subdispuut oprichten. Tegelijk met SN17 gingen een aantal anderen van start. SN17 heeft uiteindelijk het langst bestaan. Zij hadden zelfs hun eigen website.

Eerste Chimica Algemeen

In 1967 verscheen de eerste editie van de Chimica Acta Lugduni, als blad voor de subfaculteit Scheikunde. Pas veel later is het 'geadopteerd' door het CDL als verenigingsblad.

Oprichting Stichting PAC 1991 Commissies

De Stichting PAC werd in 1991 opgericht door de Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "Proton" (U.S.S. Proton), het Amsterdams Chemisch Dispuut (ACD) en het Chemisch Dispuut Leiden (CDL). In 2001 is de Vereniging van ChemieStudenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU) aan dit samenwerkingsverband toegevoegd. Omdat de naam inmiddels is uitgegroeid tot een begrip, blijft de stichting zijn oude naam behouden. Sinds de oprichting heeft de stichting, met succes, achttien symposia georganiseerd. Het symposium wordt afwisselend in Amsterdam, Utrecht en Leiden gehouden.

Lustrumreis New York 2001 Excursie Lustrumreis Rusland (Moskou en St. Petersburg) 2006 Excursie Begin opleiding MST 2006 Algemeen

De opleidingen SMST, STBT en Scheikunde gingen op in één nieuwe opleiding: Molecular Science & Technology. Het Chemisch Dispuut Leiden is, samen met het Technologisch Gezelschap uit Delft, de studievereniging voor deze opleiding.

Lustrumreis China (Shanghai, Yangshuo en Hong Kong) 1 juli 2011 Excursie Historicie opgericht 11 september 2012 Commissies Lustrumreis Singapore en Maleisië 11 juli - 27 juli 2016 Excursie

10 jaar MST 9 juni 2017 Algemeen

De opleiding bestaat 10 jaar en dat moet natuurlijk groots gevierd worden. De dag werd geopend met een lezing door Peter Hamersma, de opleidingsdirecteur, gevolgd door verscheidende andere presentatie. De dag werd afgesloten met een heerlijk buffet en een optreden van de Molecular Sounds and Tunes band.   

 • 1926
 • Algemeen

  Oprichting Physisch Chemisch Dispuut

  20 mei 1926

  Op 20 mei 1926 werd het Physisch Chemisch Dispuut opgericht.


 • 1929
 • Commissies

  Oprichting eerste commissie

  1 januari 1929

  De eerste vermelding van een commissie. Omdat het klaarblijkelijk niet zo gemakkelijk is om (enerverende) lezingen en voordrachten te geven voor een groep mensen wordt er een commissie ingesteld die als doel heeft “den sprekers raad te geven bij de keuze en indeling hunner voordrachten.”

 • Excursie

  Eerste excursie Ketjen & Co.

  4 juni 1929

  In samenwerking met de Leidsche Chemische Kring werd een excursie naar Amsterdam georganiseerd. Hier werd onder andere Ketjen & Co. bezocht.

 • 1930
 • Excursie

  Excursie Leerdam

  1 januari 1930

  De tweede excursie van het jonge dispuut, de eerste die zelf georganiseerd was, vond plaats in Leerdam om daar de beroemde glasfabrieken te bezoeken.

 • 1932
 • Algemeen

  Physisch' verdwijnt

  1932

  In het jaarverslag van 1931-1932 staat te lezen: “In het afgelopen jaar hebben er in het dispuut verschillende veranderingen plaats gehad. Het begon het jaar onder een naam van ‘Physisch Chemisch Dispuut’, maar verloor in de loop der tijd het eerste predicaat.” Het wel of niet veranderen van de naam was, zoals ze in poker zeggen, een echte coinflip. Er waren in totaal 18 mensen op de desbetreffende vergadering aanwezig. Daar stemden 9 mensen voor de wijziging, 8 mensen tegen en 1 stem was blanco. De wijziging was voor de toenmalige voorzitter reden om af te treden. Dit laat wel zien dat het een spannende tijd was in het 5e jaar van onze vereniging.

 • Excursie

  Excursie dr. Bijvoet

  5 juli 1932

  Het eerste onderzoeksinstituut wat door het CDL werd bezocht was het lab van dr. Bijvoet aan de UvA. Tevens werd het eerste culturele uitje hiermee gecombineerd, namelijk naar de Rembrandt-tentoonstelling.

 • 1934
 • Excursie

  Excursie Jamin

  1934

  De roemruchte excursie naar Jamin in 1934 was de eerste van enkele snoepreisjes. Jamin zou het CDL nog enkele malen ontvangen.

 • 1935
 • Excursie

  Excursie Tieleman & Dros

  27 juni 1935

  De eerste van een lange reeks excursies naar dit Leidse conservenbedrijf, tot haar faillissement in 1955.

 • 1936
 • Excursie

  Meerdaagse excursie

  5 mei - 7 mei 1936

  Een bezoek aan Eindhoven (o.a. Philips) en Lutterade (DSM) onder supervisie van prof. Van Arkel. Hij leidde ook een cross-country wandeling waar velen nog lang over praatten.

 • 1940
 • Subdisputen

  Oprichting Physichem

  30 mei 1936 - 5 februari 1940

  Omdat kandidaten (eerstejaars) niet lid mochten worden bij het (Physisch) Chemisch Dispuut werd in 1936 het kandidaatsdispuut Physischem opgericht. Begin 1940 fuseerden de twee tot het Chemisch Dispuut.

 • Algemeen

  Fusie Chemisch Dispuut met Physichem

  5 februari 1940

  Het eerstejaarsdispuut Physichem en het Chemisch Dispuut (de term Physisch was al een tijdje verdwenen) fuseren om samen sterker door te kunnen gaan.

 • 1949
 • Excursie

  Excursie Gent en Brugge

  1 maart 1949

  De eerste echte buitenlandse excursie vond plaats in 1949 en toog naar Gent. Ook Brugge werd met een bezoekje vereerd.

 • 1950
 • Excursie

  Excursie Kopenhagen

  1 september 1950

  Kopenhagen was in 1950 een week lang de bestemming van de eerste Buitenlandreis zoals wij deze nog steeds kennen.

 • 1986
 • Subdisputen

  Subdispuut SN17

  2 december 1958 - 1 januari 1986

  In '58 besloot het CDL-bestuur dat er een aantal subdisputen opgericht dienden te worden. Ouderejaars werden aangewezen als 'mentor' en moesten met een tiental leden een subdispuut oprichten. Tegelijk met SN17 gingen een aantal anderen van start. SN17 heeft uiteindelijk het langst bestaan. Zij hadden zelfs hun eigen website.

 • Algemeen

  Eerste Chimica

  In 1967 verscheen de eerste editie van de Chimica Acta Lugduni, als blad voor de subfaculteit Scheikunde. Pas veel later is het 'geadopteerd' door het CDL als verenigingsblad.

 • 1991
 • Commissies

  Oprichting Stichting PAC

  1991

  De Stichting PAC werd in 1991 opgericht door de Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "Proton" (U.S.S. Proton), het Amsterdams Chemisch Dispuut (ACD) en het Chemisch Dispuut Leiden (CDL). In 2001 is de Vereniging van ChemieStudenten aan de Vrije Universiteit (VCSVU) aan dit samenwerkingsverband toegevoegd. Omdat de naam inmiddels is uitgegroeid tot een begrip, blijft de stichting zijn oude naam behouden. Sinds de oprichting heeft de stichting, met succes, achttien symposia georganiseerd. Het symposium wordt afwisselend in Amsterdam, Utrecht en Leiden gehouden.

 • 2001
 • Excursie

  Lustrumreis New York

  2001
 • 2006
 • Excursie

  Lustrumreis Rusland (Moskou en St. Petersburg)

  2006
 • Algemeen

  Begin opleiding MST

  2006

  De opleidingen SMST, STBT en Scheikunde gingen op in één nieuwe opleiding: Molecular Science & Technology. Het Chemisch Dispuut Leiden is, samen met het Technologisch Gezelschap uit Delft, de studievereniging voor deze opleiding.

 • 2011
 • Excursie

  Lustrumreis China (Shanghai, Yangshuo en Hong Kong)

  1 juli 2011
 • 2012
 • Commissies

  Historicie opgericht

  11 september 2012
 • 2016
 • Excursie

  Lustrumreis Singapore en Maleisië

  11 juli - 27 juli 2016

 • 2017
 • Algemeen

  10 jaar MST

  9 juni 2017

  De opleiding bestaat 10 jaar en dat moet natuurlijk groots gevierd worden. De dag werd geopend met een lezing door Peter Hamersma, de opleidingsdirecteur, gevolgd door verscheidende andere presentatie. De dag werd afgesloten met een heerlijk buffet en een optreden van de Molecular Sounds and Tunes band.   

 • today